Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:43

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới