Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:51 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mây cụm

19°

mây cụm

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:26/17:47

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.86 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:26 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới