Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:11 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

39°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.87 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

4.92

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh