Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  4.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:47
T2 02/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:47
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:46
T4 04/10
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:45
T5 05/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh