Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh