Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh