Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh