Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:20 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:21 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:21 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:21 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:22 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:22 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:23 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:23 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:23 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:13

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Ninh