Thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

96%

CN 19/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.972 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.004 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.414 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.024 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.521 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

96%

T2 20/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.167 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.928 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.73 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.12 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

1.005 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.555 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.306 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

0.45 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

0.613 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

0.744 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng