Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:50 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

24°/12°

temperature
Sáng/tối

7°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:51 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

10°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:51 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:52 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:53 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:53 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:54 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:55 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:55 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:50

Thấp/Cao

10°

/

24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng