Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:55
T4 08/02
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:56
T5 09/02
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:56
T6 10/02
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T7 11/02
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.6%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây cụm

19°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:55

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng