Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:52
T2 02/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.2%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:51
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/17:50
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  2.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:49
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:52

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng