Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

26%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng