Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:21 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

39°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

39°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

11%

temperature
Ngày/đêm

40°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

14%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Thắng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:17

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Thắng