Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  8.8°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.2°/8.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/10.3°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  5.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

18°

/

26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định