Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

998 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
0.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

8.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định