Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:15 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:15 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

17°

/

21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định