Thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

85%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

87%

T6 19/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định