Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

26°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tràng Định

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:34

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.58 km

wind

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tràng Định