Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương