Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương