Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương