Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T2 27/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  9.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T3 28/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  1.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T4 29/03
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:57
T5 30/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

bầu trời quang đãng

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương