Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:41 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:39 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đơn Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:41

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đơn Dương