Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:26 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:26 pm

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông