Thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

97%

T2 29/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

95%

T3 30/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.735 km

UV

4.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.445 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông