Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông