Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  3.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  10.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông