Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  3.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:41
T3 26/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:40
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  23.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:40
T5 28/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:39
T6 29/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đam Rông

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:41

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đam Rông