Thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8.729 km

UV

6.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.941 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.034 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.454 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.433 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

2.885 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8.353 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

T3 03/10
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

7.216 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.753 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

5.504 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.89 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.524 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.174 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.695 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.348 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.745 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

1.3 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

1.103 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

1.058 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

0.752 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

0.913 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

99%

T4 04/10
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

4.871 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên