Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

bầu trời quang đãng

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên