Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

61%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên