Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57
T7 01/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:57
CN 02/04
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.5%
 • Lượng mưa
  3.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:57
T2 03/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.3%
 • Lượng mưa
  2.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:57
T3 04/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.6%
 • Lượng mưa
  3.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

Thấp/Cao

18°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên