Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:57

Thấp/Cao

18°

/

33°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.06 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

8.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên