Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cát Tiên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:37

Thấp/Cao

19°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên