Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5.214 km

wind

Gió

1.11 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy