Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây rải rác

11°

mây rải rác

Cảm giác như 11°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1017 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy