Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:37
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  5.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  25.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T5 05/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:35
T6 06/10
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  8.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:37

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy