Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  8.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:59
T2 27/03
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  11.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:59
T3 28/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59
T4 29/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.3%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59
T5 30/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:59

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy