Thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.92

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

CN 03/03
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

95%

T2 04/03
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

11.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy