Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:59

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy