Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Rẫy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

18°

/

39°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Rẫy