Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

42%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

8.46

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô