Thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.3 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.312 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

T3 03/10
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

T4 04/10
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô