Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
T7 01/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.4%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
CN 02/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:59
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.4%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:59
T3 04/04
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  6.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

12.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô