Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.9%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.2%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  5.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.2%
 • Lượng mưa
  6.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô