Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:02 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:03 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:03 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:03 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

12.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô