Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Tô

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:59

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô