Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

4.32

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành