Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:09
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.6%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T3 04/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  7.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.5%
 • Lượng mưa
  2.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T5 06/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.4%
 • Lượng mưa
  3.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:09

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành