Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.2%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.4%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  10.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.7%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/30.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành