Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.716 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành