Thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.18 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.19 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

80%

T4 07/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.4 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.835 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.859 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.382 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.242 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.24 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.83 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.892 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

5.889 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

91%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.477 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành