Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành