Thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

94%

T4 07/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

85%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu