Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T2 12/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  17.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T3 13/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  7.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:40
T4 14/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.6%
 • Lượng mưa
  6.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:40
T5 15/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:39

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu