Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
0.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 40°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.42 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

10.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu