Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:10 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:10 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:10

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu